Гелове 

Има 14 продукта
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: ОПИСАНИЕ: ВМЕСТИМОСТ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: ОПИСАНИЕ: РАЗМЕРИ (LxWxH):ТЕГЛО:ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: ОПИСАНИЕ: ВМЕСТИМОСТ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: ОПИСАНИЕ: ВМЕСТИМОСТ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: ОПИСАНИЕ: ВМЕСТИМОСТ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: ОПИСАНИЕ: ВМЕСТИМОСТ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: ОПИСАНИЕ: ВМЕСТИМОСТ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: ОПИСАНИЕ: ВМЕСТИМОСТ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: ОПИСАНИЕ: ВМЕСТИМОСТ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: ОПИСАНИЕ: ВМЕСТИМОСТ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 8060ОПИСАНИЕ: флакон за антибактериален гелВМЕСТИМОСТ: 50mlВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ:   дигитален печат върху етикетаМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ: 4 /CMYK/МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 8030ОПИСАНИЕ: флакон за антибактериален гел във форма на анатомично сърцеВМЕСТИМОСТ: 50mlТЕГЛО:ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: дигитален печат върху етикетаМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ: 4 /CMYK/МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 8050ОПИСАНИЕ: 2 флакона за течен сапун/антибактериален гел във форма на пъзелРАЗМЕРИ: 2x150mlТЕГЛО:ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: дигитален печат върху етикетитеМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:  4 /CMYK/МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 8040ОПИСАНИЕ: флакон за течен сапун/антибактериален гел във форма на анатомично сърцеРАЗМЕРИ: 250mlТЕГЛО:ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: сито печатМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ: 2 /PMS/МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:
Показване на 1 - 14 от 14 продукта