Подови стикери 

Има 8 продукта
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 403ОПИСАНИЕ: подов стикер от PVC, 300μ, във форма и размер на клиентаРАЗМЕРИ (LxWxH): по проектВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: UV офсетов печатМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:4 /CMYK/
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 403ОПИСАНИЕ: подов стикер от PVC, 300μ, във форма и размер на клиентаРАЗМЕРИ (LxWxH): по проектВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: UV офсетов печатМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:4 /CMYK/
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 403ОПИСАНИЕ: подов стикер от PVC, 300μ, във форма и размер на клиентаРАЗМЕРИ (LxWxH): по проектВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: UV офсетов печатМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:4 /CMYK/
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 403ОПИСАНИЕ: подов стикер от PVC, 300μ, във форма и размер на клиентаРАЗМЕРИ (LxWxH): по проектВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: UV офсетов печатМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:4 /CMYK/
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 403ОПИСАНИЕ: подов стикер от PVC, 300μ, във форма и размер на клиентаРАЗМЕРИ (LxWxH): по проектВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: UV офсетов печатМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:4 /CMYK/
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 403ОПИСАНИЕ: подов стикер от PVC, 300μ, във форма и размер на клиентаРАЗМЕРИ (LxWxH): по проектВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: UV офсетов печатМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:4 /CMYK/
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 403ОПИСАНИЕ: подов стикер от PVC, 300μ, във форма и размер на клиентаРАЗМЕРИ (LxWxH): по проектВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: UV офсетов печатМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:4 /CMYK/
КАТАЛОЖЕН НОМЕР: 403ОПИСАНИЕ: подов стикер от PVC, 300μ, във форма и размер на клиентаРАЗМЕРИ (LxWxH): по проектВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ: UV офсетов печатМАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:4 /CMYK/
Показване на 1 - 8 от 8 продукта