Флакон с ехографски гел кат.№

КАТАЛОЖЕН НОМЕР:
ОПИСАНИЕ:
ВМЕСТИМОСТ:
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАТ:
МАКСИМАЛЕН БРОЙ ЦВЕТОВЕ ЗА ПЕЧАТ:
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ПЕЧАТА:

В същата категория